Konfederacja Organizacji Husarskich

Po latach starań udało się zainicjować pomysł i szczęśliwie wpisać w ramy projektu KOH. Ma on na celu zawiązania współpracy środowiska związanego z szerokopojętym kultywowaniem tradycji husarii. Interesuje nas wszystko co wiąże się z husarią i zachęcamy do współpracy na wielu obszarach.

Historia czynem pokazana!

Chcemy wesprzeć działania organizacyjne, projektowe przekazując wiedzę dotyczącą tworzenia wydarzeń kulturalno-historycznych, pokazujących w pełni walory husarii. Pragniemy umożliwić wzajemne ubogacenie się przemyśleniami co do tak bogatej historii związanej z aktywnościami husarskimi. Szczególnie interesuje nas aspekt praktycznego funkcjonowania husarii, ćwiczeń ludzi ale i koni. Wykorzystanie praktyczne konia, broni, ubioru, uzbrojenia a także taktyki, zwyczajów. Chcemy postawić wysoko poprzeczkę by jak najwierniej pokazywać tą najwspanialszą jazdę świata. Jednocześnie będziemy zapraszać, zachęcać do współpracy organizacje, grupy czynnie odtwarzających husarię po ekspertów. Wszystko dla chwały polskiego oręża!

121363378_3812455375449021_6618439511177220584_n

O nas

Konfederacja Organizacji Husarskich to

profesjonalizacja działań

warsztaty projektowe

Zapraszamy

By w zwodniczej pokorze nie chować się ale odważnie dla Dobra Wspólnego stawać. Dlatego chętnych co w różnych rolach chcą się spełnić zapraszamy do współdziałania.

KOORDYNATOR

co pokornie ideę łączenia potencjału husarskiego czyni

Dariusz Wasilewski

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

co w boju bezpośrednim doradza i wspiera

Krystian Mróz, Marcin Szynkiewicz, Grzegorz Orenkiewicz, Jacek Styrna

KAPITUŁA

co mądrością, wiedzą a i doświadczeniem będzie wspierać radą i wszelakimi konsultacjami … (alfabetycznie wymieniona by czyjejś godności nie uchybić)

Karol Bury, Aleksander Jarmuła, Jacek Komuda, Radosław Sikora, Jarosław Struczynski,

Zadanie „Konfederacja Organizacji Husarskich” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 2-4
Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł
Finansowane z dotacji: 300 000,00 zł
Projekt służy zainicjowaniu i zawiązaniu współpracy środowiska związanego z kultywowaniem tradycji husarii na wielu obszarach od działań organizacyjnych,
przekazujących wiedzę, dotyczących tworzenia wydarzeń kulturalno-historycznych po unifikację współpracy organizacji, grup czynnie odtwarzających husarię. Konfederacja
Organizacji Husarskich ma być formą wzmocnienia organizacji obywatelskich o różnym statusie prawny o tym profilu działalności rekonstrukcyjnej.

Zapisz się do newslettera