O nas

Polska Liga Husarska

W dniu 21 marca 2019 r. odbyło się pierwszy raz spotkanie w tak szerokim, reprezentatywnym składzie aż 13 grup husarskich, którego efektem jest podpisanie Deklaracji o utworzeniu Polskiej Ligii Husarskiej. Koordynacją tym wyjątkowym i prestiżowym projektem zajmie się białostocka fundacja, patronująca Podlaskiej Chorągwi Husarskiej.

O nas

Nasze cele

Zadanie „Konfederacja Organizacji Husarskich” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 2-4
Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł
Finansowane z dotacji: 300 000,00 zł
Projekt służy zainicjowaniu i zawiązaniu współpracy środowiska związanego z kultywowaniem tradycji husarii na wielu obszarach od działań organizacyjnych,
przekazujących wiedzę, dotyczących tworzenia wydarzeń kulturalno-historycznych po unifikację współpracy organizacji, grup czynnie odtwarzających husarię. Konfederacja
Organizacji Husarskich ma być formą wzmocnienia organizacji obywatelskich o różnym statusie prawny o tym profilu działalności rekonstrukcyjnej.

Zapisz się do newslettera